Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Sammanträden 2017

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna, det finns inga facknämnder.

Kommunens organisation.länk till annan webbplats

Två nämnder finns för myndighetsbeslut - miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggnadsärenden och socialutskottet/individnämnden för individärenden inom det sociala området.

Sammanträden 2017

Organ

Tid

Febr

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige
* kommunkontoret
Stiernhöökssalen

kl. 18

9

-

27

-

8

Kommunstyrelsen
* kommunkontoret

kl 8.30

14

14

11

23

20

Kommunstyrelsens au
*kommunkontoret

kl 8.30

21

21

18

2
30

-

Bildningsutskottet
* Hedslund

kl 13

22

22

19

3
31

-

Samhällsbyggnads-
utskottet

* kommunhusets
flygelbyggnad

kl 13:15

22

22

19

3

31

21

Socialutskottet
* Hedslund

kl. 8.30

23

23

20

4

1

Finansutskottet
* kommunkontoret

kl 8.30

2

9

kl. 9
3

-

8

Personalutskottet
* kommunkontoret

kl 8.30

7

28

-

16

-

Miljö- och byggnads-

nämnden
* kommunhusets
flygelbyggnad

kl 9

22

22

26

24

21

RKAB
Rättviks Kommunhus AB
* Vasagatan 6

kl 13

1

29

-

31

-

RFAB
Rättviks Fastigheter AB
* Vasagatan 6

kl 13

-

22

-

24

-

RTAB - Rättviks Teknik AB
* DVAAB, Tallskogsvägen 1,
Leksand

kl 9


Krisberedningsgruppen
* Räddningsstationen

kl 13

-

17

-

-

16

Rättviks Skoljordbruk AB
* Stiernhööksgymnasiet

kl 13

-

27

-

-

-

* Lokal

Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga nämnder och styrelser har ej fasta sammanträden. De sammanträder vid behov.

Sammanträden 2017

Organ

Tid

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige
* kommunkontoret
Stiernhöökssalen

kl. 18

-

-

14

-

16

14

Kommunstyrelsen
* kommunkontoret

kl 8.30

-

29

26

17

28

12

Kommunstyrelsens au
*kommunkontoret

kl 8.30

-

8

5

3

7

5

Bildningsutskottet
* Hedslund

kl 13

-

9

6

4

8

6

Samhällsbyggnads-
utskottet

* kommunhusets
flygelbyggnad

kl 13:15

-

-

6

4

8

6

Socialutskottet
* Hedslund

kl. 8.30

-

10

23

5

9

7

Finansutskottet
* kommunkontoret

kl 8.30

-

-

9

5

23

-

Personalutskottet
* kommunkontoret

kl 8.30

-

15

28

-

21

-

Miljö- och byggnads-

nämnden
* kommunhusets
flygelbyggnad

kl 9

-

23

22

25

22

13

RKAB
Rättviks Kommunhus AB
* Vasagatan 6

kl 13

-

30

29

-

1

kl 9
13

RFAB
Rättviks Fastigheter AB
* Vasagatan 6

kl 13

-

23

-

25

-

13

RTAB
Rättviks Teknik AB

* DVAAB
Tallskogsvägen 1, Leksand

kl 9Krisledningsgruppen
* Räddningsstationen

kl 13

-

-

15

-

-

15

Rättviks Skoljordbruk AB
* Stiernhööksgymnasiet

kl 13

-

28

27

-

-

4

* Lokal

Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga nämnder och styrelser har ej fasta sammanträden. De sammanträder vid behov.

Kontakt

Kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184

Nämndsekreterare
Elisabeth Cederberg
0248-70 113

Besöksadress
Rättviks kommun
Vasagatan 1
795 80 Rättvik

Adress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik