Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Riktnummer 0248

fax 51 211

Tf förvaltningschef
Bifrost, Bo
70 225

Mark- och planenheten

Enhetschef
Sydén Anders
70 153

Kommunarkitekt  
Vakant
70 160

Planarkitekt   
Vakant
70 161

Energi- och klimatrådgivare 
Andersson, Niklas
0247-80 329    

GIS/Karta, mätning och adresser  
Persson, Carl-Anders

70 181

Markansvarig
Annika, Varghans
70 152

Natur- och miljösamordnare  
Söderström, Pia

70 158

Parkeringstillstånd, lokala trafikföreskrifter,
samhällsbetalda resor och kollektivtrafik
  
Engström, Jeanette

70 155

Byggnadsvård
Jones, Benny
70 492
Snickås, Östen
70 413

Vägar, allmän platsmark  
Haglund, Ulf
70 119  

Färdtjänst, riksfärdtjänst

Färdtjänsten Dalarna
023-77 70 40

Miljö och bygg

Näringslivskontor

Rättvik kultur

Ungdoms- och fritidsenheten