Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder en gång varje månad (förutom i juli) i kommunhusets flygelbyggnad. Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Ordförande: Rune Daniels (C)
Vice ordförande: Lars-Erik Jonsén (S)

Miljö- och byggnadsnämnden har enligt reglementet ansvar för

  • Miljö- och hälsoskyddsverksamhet enligt Miljöbalken.
  • Byggnadsverksamhet enligt Plan- och bygglagen.

Det dagliga arbetet inom nämndens verksamhetsområde för miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt byggnadsverksamhet sköts av miljö- och byggenheten på Vasagatan 1.

Kontakt

Miljö- och byggnadsnämnd
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
miljo.bygg@rattvik.se

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande
Rune Daniels
0248-70 365

Nämndsekreterare
Monica Bergne
0248-70 174