Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Ledig tomtmark på Lissbrändavägen 4

Information om tomten

OBS! Tomten är reserverad

Vackert belägen tomt med viss utsikt över Siljan, cirka en kilometer från Rättviks centrum.

Adress

Lissbrändavägen 4

Fastighet

Lerdal 33:78

Storlek

1 358 m²

Byggnadsutformning

Får bebyggas med friliggande enbostadshus i en våning.

Vatten och avlopp

Vatten och spillvatten, anslutningsavgift tillkommer. För mer information kontakta DVAAB.

Fjärrvärme

Utbyggd fjärrvärme. Av anslutningsavgiften till fjärrvärme ingår 35 000 kr i tomtpriset, för mer information kontakta RTAB.

Vägar och grönområden

Fastigheten ska ha andel i Lerdal ga:7 Lerdal-Gärdebyns vägförening och Lerdal ga:13 för grönområden inom detaljplan.

Övrigt

Fastigheten är belastad med fjärrvärmeledningar, avtalsservitut.

Tomtpris

För prisuppgift kontakta mark- och planenheten.

Information

VA-anslutning
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elanslutning
Dala Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fjärrvärmeanslutning
Rättviks Teknik AB (RTAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mark- och planenheten

Markansvarig
Annika Varghans
0248-70 152

Besöksadress
Vasagatan 1, Rättvik
Kommunhusets flygelbyggnad

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik