Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Ledig tomtmark i Gärdebyn, Klockars gränd

OBS! Klockars gränd 7 är reserverad.

Information om tomten

Trevlig tomt i lugnt område med viss utsikt mot Siljan, cirka tre och en halv km söder om Rättviks centrum.

Adress

Klockars gränd 7

Fastighet

Rättvik Gärdebyn 7:31

Storlek

960 m²

Byggnadsutformning

Får bebyggas med friliggande bostadshus i en våning.

Vatten och avlopp

Vatten och spillvatten, anslutningsavgift tillkommer. För mer information kontakta DVAAB.

Vägar och grönområden

Fastigheten har andel i Gärdebyn ga:3, Offerbackens samfällighetsförening (grönområden inom kvarter) och Lerdal ga:7 Lerdal-Gärdebyns vägförening.

Tomtpris

För prisuppgift kontakta mark- och planenheten.

Information

VA-anslutning
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elanslutning
Dala Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mark- och planenheten

Markansvarig
Anders Sydén
0248-70 153

Besöksadress
Vasagatan 1, Rättvik
Kommunhusets flygelbyggnad

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik