Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Ledig kommunal tomtmark i Furudal

Skogsstigen till vänster och Tillhedsvägen till höger

Här finns ledig tomtmark, översikt

Ledig tomtmark finns vid de röda ringarna i kartan ovan.

Kontakt

Mark- och planenheten

Markansvarig
Annika Varghans
0248-70 152

Besöksadress
Vasagatan 1, Rättvik
Kommunhusets flygelbyggnad

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik